متن غمگین

غم یک باران است

 که اشک هایت را می شوید

 اما هیچ کس نمی فهمد

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار شهریار

دیدگاهتان را بنویسید