کنجکاوی های من : گیاه تراریخته چیست ؟ و آیا مصرف آن برای سلامت انسان مضر است؟
وبسایت رسمی

کنجکاوی های من : گیاه تراریخته چیست ؟ و آیا مصرف آن برای سلامت انسان مضر است؟

مقدمه افزایش جمعیت کره زمین و کاهش منابع آبی و عدم تناسب میان سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و جمعیت کشورها، منجر به این شد که بشر به فکر راهکارهای…

0 دیدگاه