نمونه اشعار زیبا از هلالی جغتایی/159


من نه آنم که دل خویش مشوش دارم
هر کجا ناخوشی‌یی هست به او خوش دارم
گر سگان سر آن کوی کبابی طلبند
پاره سازم دل پرخون و بر آتش دارم
چه بلاها که دل زارم از آن مه نکشید؟
الله، الله! چه دل زار بلاکش دارم!
تا تو را صفحهٔ دل ساده شد از نقش وفا
ورق چهره به خوناب منقش دارم
از من امروز، هلالی، مطلب خاطر جمع
که  دل آشفتهٔ آن زلف مشوش دارم

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا و جذاب از شاعر ایرانی هلالی جغتایی

دیدگاهتان را بنویسید