نمونه اشعار رهی معیری


هر چه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از فریدون مشیری

دیدگاهتان را بنویسید