نمونه اشعار رهی معیری


دردا که بهار عیش ما آخر شد
دوران گل از باد فنا آخر شد
شب طی شد و رفت صبحی از محفل ما
افسانه افسانه سرا آخر شد

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار شهریار

دیدگاهتان را بنویسید