نمونه اشعار رهی معیری

ای بی خبر از محنت روز افزونم
دانم که ندانی از جدایی چونم
باز آی که سرگشته تر ازفرهادم
دریاب که دیوانه تراز مجنونم

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

دیدگاهتان را بنویسید