نمونه اشعار رهی معیری

از خون دل چو غنچه گل پاک دامنان
مستانه می کشیده و مستور بوده اند
گر ماه من ز مهر بود دور نیست
تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اند

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار حسین پناهی

دیدگاهتان را بنویسید