گردآوری:نمونه اشعار زیبا از حسین منزوی

ایران صدای خسته ام را بشنو ای ایران

شکوای نای خسته ام را بشنو ای ایران

من از دماوند و سهندت قصه می گویم

از کوه های سربلندت قصه می گویم

از رودهایت، اشک های غرقه در خونت

از رود رود کرخه، زاری های کارونت

از بیستون کن عاشقان تیشه دارانت

وآن نقش های بی گزند از باد و بارانت

از دفتر فال و تماشایی که در شیراز

حافظ رقم زد، جاودان در رنگ و در پرواز

از اصفهان باغ خزان نشناسی از کاشی

از میر و از بهزاد یعنی خط و نقاشی

از نبض بی مرگ امیر و خون جوشانش

که می زند بیرون هنوز از فین کاشانش

ایران من! آه ای کتاب شور و شیدایی

هر برگی از تاریخ تو فصلی تماشایی

فصلی همه تقدیر سرخ مرزدارانت

فصلی همه تصویر سبز سر به دارانت

فصل ستون های بلند تخت جمشیدت

در سر بلندی برده بالاتر ز خورشیدت

از سرخ جامه چون کفن پوشندگان تو

وز خون دامن گیر بابک در رگان تو

آواز من هر چند ایرانم! غم انگیز است

با این همه از عشق از عشق تو لبریز است

دیگر چه جای باغ های چون بهشت تو

ای در خزان هم سبز بودن سرنوشت تو

در ذهن من ریگ روانت نیز سرسبز است

حتا کویرت نیز در پاییز سرسبز است

می دانمت جای به مرداب اوفتادن نیست

می دانمت ایثار هست و ایستادن نیست

گاهیت اگر غمگین اگر نومید می بینیم

ناچار ما هم با تو نومیدیم و غمگینیم

با این همه خونی که از آیینه ات جاری است

شاید دوست داشته باشید:  بهترین داستان های خارجی را اینجا بخوانید

رودی که از زخم عمیق سینه ات جاری است

می شوید از دل های ما زنگار غم ها را

همراه تو با خود به دریا می برد ما را

دیدگاهتان را بنویسید