گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

هر چه زود بر آید دیر نپاید

خاک مشرق شنیده ام که کنند
به چهل سال کاسه ای چینی
صد بروزی کنند در مردشت
لاجرم قیمتش همی‌بینی
آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید
وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

دیدگاهتان را بنویسید