گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است گفتا به صلاحش خجل کن

تو نیکو روش باش تا بدسگال
به نقص تو گفتن نیابد مجال
چو آهنگ بربط بود مستقیم
کی از دست مطرب خورد گوشمال

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هاتف اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید