گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم

نگویند از سر بازیچه حرفی
کزان پندی نگیرد صاحب هوش
و گر صد باب حکمت پیش نادان
بخواند آیدش بازیچه در گوش

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار شیخ محمود شبستری

دیدگاهتان را بنویسید