گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

درویشی مستجاب الدعوة در بغداد پدید آمد حجاج یوسف را خبر کردند بخواندش و گفت دعای خیری بر من کن. گفت خدایا جانش بستان گفت از بهر خدای این چه دعاست گفت این دعای خیرست ترا و جمله مسلمانان را

ای زبردست زیر دست آزار
گرم تا کی بماند این بازار
به چه کار آیدت جهانداری
مردنت به که مردم آزاری

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از هلالی جغتایی/3

دیدگاهتان را بنویسید