شعرگان
جایی برای انتشار اشعار و نوشته ها
مناجات با خدا…
وبسایت رسمی

مناجات با خدا…

ای خدای مهربان و بخشنده، در این روزگارِ دشوار و طاقت فرسا،در این روزگارِ اندوه بارِ لبریزِ از مشکل ، لبریز از تنهایی ،  در این روزگاری که نا امیدی…

1 دیدگاه
مناجات با خدا…
وبسایت رسمی

مناجات با خدا…

 خدایا، تو که همه چیز را نگاه میکنی چرا  اشک چشمان ما را نمی نگری؟ چرا صورت کبود ما را نمی بینی؟ چرا  فریاد مظلومان را نمی‌شنوی؟ خدایا، تو که…

0 دیدگاه