گردآوری:نمونه اشعار هلالی جغتایی

آه! ازین روزگار برگشته
که ز من لحظه لحظه برگردد
گر فلک را به کام خود خواهم
او به کام کس دگر گردد
ور ز جام نشاط باده خورم
باده خونابهٔ جگر گردد
ور قدم بر بساط سبزه نهم
سبزه در حال نیشتر گردد
لیک با این خوشم، که طالع من
نتواند ازین بتر گردد

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هلالی جغتایی

دیدگاهتان را بنویسید