شعرگان
جایی برای انتشار اشعار و نوشته ها
اشعار ابوالقاسم کریمی
جایی برای انتشار اشعار و نوشته های من

اشعار ابوالقاسم کریمی

من آن دریاچه خشکم که از باران گریزانمهمان گاوی که در زندان تقدیرم نگهبانم نه حس زندگی دارم نه میل صحبت از تغییرفقط می بارد از چشمم شرار ِ روح…

0 دیدگاه
اشعار ابوالقاسم کریمی
جایی برای انتشار اشعار و نوشته های من

اشعار ابوالقاسم کریمی

نام ترانه:گرگ های آدم نما رها شدم تو جنگلی که اسم اون زمینههر جا نگا میکنم گرگی توی کمینه نبض زمین تو دست گرگای آدم نماسبغضی که تو گلومه نفرت…

0 دیدگاه
اشعار ابوالقاسم کریمی
جایی برای انتشار اشعار و نوشته های من

اشعار ابوالقاسم کریمی

اینجا فضای زندگی شعری بلند و مبهمهکه واسه ی سرودنش ردیف و قافیه کمه ما قُلکه آرامشو با گریمون پُر میکنیمسیسد روز از هر سالمون ماه عزا و ماتمه هر…

0 دیدگاه