شعرگان وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی
شعرگان : وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی _ اینجا جایی برای ذخیره سازی ، گردآوری و انتشار ، آثار ، اشعار ، نوشته ها و علاقه مندی های من است _ امیدوارم از مطالعه مطالب وبسایت لذت ببرید _ کپی تنها با ذکر منبع مجاز است
گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور
وبسایت رسمی

گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور

دیشب دوبارهگویا خودم را خواب دیدم:در آسمان پر می‌کشیدمو لا‌به‌لای ابرها پرواز می‌کردمو صبح چون از جا پریدمدر رختخوابمیک مشت پر دیدمیک مشت پر، گرم و پراکندهپایین بالشدر رختخواب من…

0 دیدگاه
گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور
وبسایت رسمی

گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور

رفتار من عادی استاما نمی دانم چرااین روزهااز دوستان و آشنایانهرکس مرا می‌بینداز دور می‌گوید:این روزها انگارحال و هوای دیگری داری! امامن مثل هر روزمبا آن نشانیهای سادهو با همان…

0 دیدگاه
گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور
وبسایت رسمی

گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور

انگار مدتی است که احساس می‌کنمخاکستری تر از دو سه سال گذشته‌اماحساس می‌کنم که کمی دیر استدیگر نمی‌توانمهر وقت خواستمدر بیست سالگی متولد شومانگارفرصت برای حادثهاز دست رفته استاز ما…

0 دیدگاه
گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور
وبسایت رسمی

گردآوری:نمونه اشعار زیبا از قیصر امین پور

با توامای لنگر تسکین!ای تکان‌های دل!ای آرامش ساحل!با توامای نور!ای منشور!ای تمام طیف‌های آفتابی!ای کبود ِ ارغوانی!ای بنفشابی!با توام ای شور، ای دلشوره‌ی شیرین!با توامای شادی غمگین‌!با توامای غم!غم مبهم!ای…

0 دیدگاه