شعرگان
جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

شعرگان _ وبسایت ابوالقاسم کریمی

معرفی یوگسلاوی : کشوری که دیگر نیست!
وبسایت رسمی

معرفی یوگسلاوی : کشوری که دیگر نیست!

شعرگان : وبسایت ابوالقاسم کریمی معرفی یوگسلاوی یوگسلاوی که در سال ۱۹۱۸ پس از فروپاشی امپراطوری اتریش مجارستان با پیوستن ۶ جمهوری : صربستان ، کرواسی ، اسلوونی ، بوسنی…

0 دیدگاه
یاداشت:بزرگترین اشتباهات حزب توده ایران چه بود؟(درس هایی که باید آموخت)
وبسایت رسمی

یاداشت:بزرگترین اشتباهات حزب توده ایران چه بود؟(درس هایی که باید آموخت)

حزب تودهٔ ایران یک حزب سیاسی کمونیستی در ایران است. این حزب به عنوان مدعی سوسیال دموکراسی عهد جنبش مشروطه و حزب کمونیست ایران در ۱۰ مهر ۱۳۲۰ در تهران بنیانگذاری شد و در تاریخ معاصر ایران سازمان اصلی چپ محسوب می‌شود. بنیان‌گذاران حزب…

1 دیدگاه
معرفی کوتاه پزشک احمدی ، قاتل محبوب رضاشاه(تاریخ را درست بخوانیم)
وبسایت رسمی

معرفی کوتاه پزشک احمدی ، قاتل محبوب رضاشاه(تاریخ را درست بخوانیم)

احمد احمدی، معروف به «پزشک احمدی» که زندانیان سیاسی مخالف رضا شاه را در زندان با تزریق آمپول هوا به قتل می‌رساند، در 20 فروردین 1321 در عراق شناسائی و…

2 دیدگاه
گرگ زمین‌خوار_لقب چه کسی است.(تاریخ را درست بخوانیم)
وبسایت رسمی

گرگ زمین‌خوار_لقب چه کسی است.(تاریخ را درست بخوانیم)

ولع رضاشاه برای کسب مالکیت اراضی به شکلی بود که برخی به او لقب گرگ زمین‌خوار دادند. نخستین بار سیدحسن تقی زاده وزیر مالیه رضاخان بود که این لقب را به وی…

2 دیدگاه
معرفی 7 تن از برجسته ترین افرادی که در دوران رضا شاه پهلوی ترور شدند.(تاریخ را درست بخوانیم)
وبسایت رسمی

معرفی 7 تن از برجسته ترین افرادی که در دوران رضا شاه پهلوی ترور شدند.(تاریخ را درست بخوانیم)

ترور ، یکی از مهم ترین و رایج ترین ابزارهای سرکوب مخالفان در زمان رضا شاه بود. رضا شاه حتی به موافقان منتقد خود ، نظیر تیمورتاش رحم نکرد و…

4 دیدگاه