شعرگان
جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

شعرگان _ وبسایت ابوالقاسم کریمی

Read more about the article شعر_دلنوشته_محیط زیست
وبسایت رسمی

شعر_دلنوشته_محیط زیست

.  ای زمین زیبا، ای مادرما ، ای پدر فداکار، ای رفیق خوش کردار، ای خواهر دلسوز، ای برادرمهر افروز، چرا انسان ها با تو نامهربانند؟  چرا دریاچه هایت را…

2 دیدگاه