اشعار ابوالقاسم کریمی

جغرافیا نیستم
که طول و عرض داشته باشم

تاریخ نیستم
که در گذشته
توقف کرده باشم

من شعری بی وزن
در توصیف رنج های توام

مرا ، احساس کن.

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هلالی جغتایی

دیدگاهتان را بنویسید