اشعار ابوالقاسم کریمی

فرقی نمی کند
دریا باشی
یا
کویر

تو،

اسیر تنگ کوچی هستی
به نام زمین.

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

دیدگاهتان را بنویسید