اشعار ابوالقاسم کریمی

گذشته را از دست دادیم
و آینده از آن مردگان است ،
بیا
فردا را
امروز زندگی کنیم
تا در سرزمینی که هیچ کس
خودش نیست،
خودمان باشیم

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار پروین اعتصامی

دیدگاهتان را بنویسید