اشعار ابوالقاسم کریمی

کیمیا
دستانمان را به هم گره زدیم
تا ناجی جنگل باشیم
اما درختان
ما را به خاطر نیاوردند
چرا که انگشتانمان
بوی تند تبر میداد
و میوه ی خنده هامان
طعم تلخ تمسخر داشت.

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هوشنگ ابتهاج

دیدگاهتان را بنویسید