اشعار ابوالقاسم کریمی

به سوی پنجره آواز برخواست

قفس از سینه ی پرواز برخواست

طلوع صبح زندان دیدنی شد

تفنگ از باور سرباز برخواست

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از شاعر ایرانی هلالی جغتایی

دیدگاهتان را بنویسید