اشعار ابوالقاسم کریمی

کلامش بوی عطر نسترن داشت
نگاه پاک او رنگ چمن داشت

علف در زیر کفش خاکی عشق
تمایل به گل لاله شدن داشت

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی/8

دیدگاهتان را بنویسید