اشعار ابوالقاسم کریمی

زمین جزئی از این دنیای زیباست
وَ دنیا چشمه ی ترس و معماست

اگر مانند انسان در جهان نیست
بگو پس وسعت عالم چه معناست

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هاتف اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید