اشعار ابوالقاسم کریمی

گیاهی کوچکم بر بستر سنگ
نگین سبز ِ روی ِ تاج ِ خوشرنگ

شبی گفتم به انسانی ریاکار
مَزن بوسه به تیغ ِ تیز ِ نیرنگ

شاید دوست داشته باشید:  گرگ زمین‌خوار_لقب چه کسی است.(تاریخ را درست بخوانیم)

دیدگاهتان را بنویسید