اشعار ابوالقاسم کریمی

جهنم منزلی در دل خریده
هوای زندگی را سر کشیده

نصیحت میکند ما را خردمند …
ولی غم ریشه را از ته بریده

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار عبید زاکانی

دیدگاهتان را بنویسید