اشعار ابوالقاسم کریمی

گل تنها شده در مُشت طوفان
اسیر قلب بی احساس انسان

به روی شانه زخمی فردا
نشسته منطق خون ریز نادان
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هلالی جغتایی/149

دیدگاهتان را بنویسید