اشعار ابوالقاسم کریمی

هوس بر پنجه شب باز بارید
از اندام سپیدش راز بارید

تبسم زد به روی بوسه مهتاب
از آغوش وصالش ناز بارید
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا و جذاب از شاعر ایرانی هلالی جغتایی

دیدگاهتان را بنویسید