اشعار ابوالقاسم کریمی

صدا آمد صدای آشنایی
صدا از عمق قلب باوفایی

در این باغ پر از اندوه و گریه
گل زیبای لبخندم کجایی؟
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

دیدگاهتان را بنویسید