اشعار ابوالقاسم کریمی

من از مرگ صنوبر می نویسم
من از گل های پرپر می نویسم

در این زندان سرد و تنگ و تاریک
من از بال کبوتر می نویسم
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار رضی الدین آرتیمانی

دیدگاهتان را بنویسید