اشعار ابوالقاسم کریمی

بهار از باور باران جدا نیست
ولی در آسمان شهر ما نیست

به فرهنگ بیابان خو بگیریم
که زیبایی به جز در ریشه ها نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از هوشنگ ابتهاج

دیدگاهتان را بنویسید