اشعار ابوالقاسم کریمی

دورویی آمد و در خانه جا شد
حریف عشق یار باوفا شد

شکوه خنده ها رفت و نیامد
دعا مُرد و ریا فرهنگ ما شد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار اقبال لاهوری

دیدگاهتان را بنویسید