اشعار ابوالقاسم کریمی

محبت روح قلاب ریا شد
وفا مُرد و جوانمردی خطا شد

زمانی که خدا ما را رها کرد
زمین با عصر انسان آشنا شد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار رضی الدین آرتیمانی

دیدگاهتان را بنویسید