نمونه اشعار قاآنی


دوشینه فتادم به رهش مست و خراب
از نشوهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب
دانست که عاشقم ولی می‌پرسید
این کیست کجاییست چرا خورده شر‌اب

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار محتشم کاشانی

دیدگاهتان را بنویسید